ByLibertar.io

Taller de sistemes interactius: visió artificial aplicada a les arts performàtiques i a la instal.lació

También está disponible en: Spanish, English

Duració: 24 hores
Dates: dimecres 2, divendres 4, dimecres 9, dissabte 12, dimecres 16, dissabte 19, dimecres 23, dissabte 26 de novembre,
Horari: 18: 00-21: 00
Lloc: HANGAR Centre de producció i recerca d’arts visuals | Emilia Coranty 16 08018 Barcelona
Matrícula: 180 €
Inscripcions: Hangar | matricula@libertar.io

La performance amb sistemes interactius descriu una forma d’art híbrida que combina les arts escèniques, el vídeo art i la instal·lació, amb les característiques de les tecnologies interactives, d’on emergeixen noves qüestions filosòfiques sobre el cos virtual, l’escenari augmentat i la transformació del paper de l’espectador.
Aquest curs està orientat a dotar als participants de les eines tècniques i conceptuals per dissenyar i construir un sistema interactiu basat en la visió artificial, capaç de percebre els moviments del cos i amb ells controlar esdeveniments audiovisuals en temps real.
Analitzarem l’evolució del pensament al voltant de la relació entre cos, màquines i performativitat, des de la fenomenologia, i la idea de l’obra d’art total, fins als paradigmes actuals dels sistemes interactius immersius. Estudiarem aspectes tècnics dels sistemes audiovisuals interactius i les seves aplicacions específiques en l’espai escenogràfic. Aprendrem a programar en Processing (Java), un entorn de programació lliure i extensible, orientats a dissenyar i construir instal·lacions interactives que ens convidin a utilitzar el cos sencer com a instrument creatiu per generar i controlar esdeveniments audiovisuals en temps real.

Objectius:

 • Analitzar el context tècnic i estètic de l’aplicació dels sistemes interactius en la performance amb el cos.
 • Desenvolupar habilitats de programació amb especialització en visió artificial en l’entorn Processing.
 • Dissenyar una acció performàtica significativa i construir un prototip de sistema interactiu controlat en directe amb gestos i moviments del cos.

Àrees d’aplicació:

 • Arts performàtiques, audiovisuals, disseny d’escenografia i vestuari, publicitat, arquitectura, disseny gràfic, educació.

Continguts del curs:

 • Estudi de l’evolució en la relació entre cos, màquines i performativitat, recorrent casos històrics referencials des del pensament de la fenomenologia i la idea de l’obra d’art total, fins als paradigmes actuals dels sistemes interactius immersius, i les teories del cos virtual . Anàlisi de textos de Johannes Birringer, Paul Virilio, Gilles Deleuze, Brenda Laurel, Donna Haraway, i altres.
 • Anàlisi tècnica d’una instal·lació interactiva: dimensionament, disposició de llums, càmeres i sistemes audiovisuals. Visió general de programari i maquinari per capturar imatges i per controlar múltiples projectors sincronitzats.
 • Introducció a la programació en Processing (Java) i a l’estructura d’un projecte. Tipus de dades i operacions, estructures de control, matrius, operacions fonamentals de la programació.
 • Fonaments de l’àudio i vídeo digital. Generació de gràfics 2D i 3D, i control d’arxius de pel·lícula. Síntesi de so i control d’arxius de so.
 • Estudis sobre visió artificial, mètodes per adquirir i processar imatges de càmeres de vídeo usant la llibreria OpenCV: detecció de contorns, rostres, colors, moviment, reconeixement d’objectes.
 • Mètodes per adquirir i processar dades de càmeres de profunditat tipus Kinect o Leap Motion. Detecció d’usuaris, moviments i contorns. Anàlisi d’esquelets i interpretació de les dades del cos.
 • Estudis sobre interactivitat. Mètodes de disseny d’experiència interactiva basats en el cos. Criteris per valorar qualitats d’una experiència interactiva.
 • Construcció de prototips de sistemes interactius controlats en directe amb gestos i moviments del cos.

Tots els participants tindran oportunitat de mostrar el resultat del seu treball al finalitzar el curs.
No es requereix experiència prèvia.

Dirigit a:

persones interessades en construir sistemes interactius per al cos sencer, ballarins, performers, actors, coreògrafs, escenògrafs, arquitectes, publicistes, artistes visuals, educadors i de disciplines relacionades. Es convida als participants a portar idees de projectes afins per ser desenvolupats durant el curs.

 

Taller a càrrec de Libertar.io | http://libertar.io

 


, , , , , , ,

Deja un comentario

Redes