La pràctica del video mapping pot ser definida com una performance audiovisual en temps real en que la producció i la barreja d’elements visuals es fusionen amb l’espai físic, jugant amb noves arquitectures i noves formes de percebre la realitat.

En aquest curs de 15 hores els artistes aprendran a programar en Processing aplicacions de Vj i video mapping, adquirint  tècniques de vídeo en directe per a performance, televisió, escenografia digital, concerts, disseny d’escenografia, visualització de dades, publicitat, arquitectura, fotografia, disseny gràfic, realització audiovisual…

*L’Estruch proporcionarà el material necessari per a poder realitzar aquest curs (software i ordinador).